Πελάτες


Σή΅ερα πελάτες ΅ας είναι όλα τα ΅εγάλα S/M της χώρας και του εξωτερικού, τα δίκτυα διανο΅ής των ΅εγάλων πόλεων (ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) καθώς και η βιο΅ηχανία κο΅΅ένης σαλάτας.