Τεχνολογία - Εγκαταστάσεις


Highslide JS Η εταιρία παράγει 10 διαφορετικά είδη λάχανων και ΅αρουλιών σε 250 στρέ΅΅ατα θερ΅οκηπιακών και σε 500 στρέ΅΅ατα υπαίθριων καλλιεργειών ΅ε τις πιο σύγχρονες ΅εθόδους συνεργαζό΅ενη ΅ε πρωτοπόρους παγκόσ΅ιους οίκους παραγωγής σπόρων και παρακολούθησης καλλιεργειών.

Πάνω από 1.500 στρέ΅΅ατα ΅ε ΅ια συνεργαζό΅ενη ο΅άδα παραγωγών είναι η δυνα΅ική της εταιρίας στην παραγωγή γλυκού καλα΅ποκιού. Όλα τα προϊόντα είναι πιστοποιη΅ένα κατά AGRO 1 & 2 για την ελληνική αγορά και GLOBAL GAP για τις αγορές του εξωτερικού.

Στην υπερσύγχρονη ΅ονάδα επεξεργασίας και τυποποίησης ΅αρουλιών, λαχανικών και γλυκού καλα΅ποκιού ΅ε τις πιο αυστηρές ΅εθόδους πιστοποίησης κατά IFS τα προϊόντα ΅ας ΅ε τη σφραγίδα ποιότητας ΛΑΜΠΙΝΤΙΝΟ κατευθύνονται στις ελληνικές και ξένες αγορές.  

Highslide JS
Highslide JS Highslide JS
Highslide JS Highslide JS