Καλοκαίρι

  • Γλυκό Καλαμπόκι

    Αυτό είναι ένα από τα αγαπημένα τόσο των νέων όσο και των ηλικιωμένων. Είναι μια απολαυστική επιλογή για όλες τις εποχές. Δοκιμάστε το βραστό, ψητό ή ως συμπλήρωμα στις δημιουργικές σαλάτες.

Πιστοποιητικά

Η ποιότητα και η ασφάλεια των τροφίμων που παράγουμε είναι πρωταρχικής σημασίας για εμάς. Για αυτό το λόγο η εταιρεία πιστοποιείται ανελλιπώς τα τελευταία 15 χρόνια τόσο στην παραγωγή όσο και στη συσκευασία.

Όλοι οι συνεργάτες μας παραγωγοί καλλιεργούν εφαρμόζοντας πιστοποιημένα τον κώδικα ορθής καλλιεργητικής πρακτικής, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο GLOBALGAP IFΑ +GRASP. Η Labidino εξασφαλίζει την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων αυτών με την υλοποίηση του GLOBALGAP CHAIN OF CUSTODY. Ταυτόχρονα, στην υπερσύγχρονη μονάδα επεξεργασίας και συσκευασίας μας εφαρμόζουμε εξελιγμένα βιομηχανικά πρότυπα και τις πρακτικές υγιεινής, σύμφωνα με το Διεθνώς κατά GFSI αναγνωρισμένο σύστημα IFS Food.

Διαθέτουμε πλήρη γκάμα πιστοποιητικών όπως:

  • IFS Food
  • GLOBAL G.A.P Chain of Custody
X